audio / video | 13.05.2010

Biskup Mixa - mix zła ze świętością?

autor: Administrator

 

Na temat nadużyć seksualnych popełnionych przez niemieckich duchownych pisaliśmy na niemcy-online już wielokrotnie. Problem ten w dalszym ciągu nie schodzi z pola zainteresowania dziennikarzy. Co chwilę w mediach słyszymy, że ujawniono nazwiska kolejnych osób zaplątanych w aferę. Obecnie uwaga wszystkich skupiona jest na byłym, katolickim biskupie Augsburga – Walterze Mixie, który jest kolejnym podejrzanym w sprawie.

Alicja Kuropatwa

Mixa urodził się w 1941 w Chorzowie. Cztery lata później wraz z rodziną został wydalony do Heidenhemu, gdzie uczęszczał do gimnazjum. W latach 70. wyświecono go na księdza, a następnie był on asystentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Augsburgu. W latach 1975-1996 został natomiast proboszczem parafii w Schrobenhausen.

To właśnie w tym mieście podobno używał przemocy wobec wychowanków jednego z domów dziecka. Informacja ta została ujawniona dopiero po 15 latach. W marcu 2010 roku byłe ofiary księdza Mixy zaczęły głośno mówić o tej sprawie. Zdecydowały się na taki ruch w związku z ujawnianiem w tym roku kolejnych szczegółów afery seksualnej w Kościele katolickim.

Mixa oświadczył, że czasami wymierzał policzek sierotom. Jednak obecnie oskarża się go nie tylko o liczne pobicia małoletnich, ale również o ich molestowanie seksualne, a także nieprawidłowości finansowe popełnione w fundacji finansującej dom dziecka w Schrobenhausen.

Do nadużyć finansowych ksiądz również się przyznał. Wiemy, że w tym okresie kupował za pieniądze fundacji drogie prezenty, np. dzieła sztuki, czy wina. Nic do tej pory nie wiadomo, czy rzeczywiście molestował dzieci.

Warto dodać, że jako duchowny był członkiem wielu organizacji katolickich, w których często piastował nadrzędne role, był członkiem Komisji ds. Małżeństwa i Rodziny, honorowym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Studenckiego, itp. Jego pracę doceniał zarówno polski papież, jak i obecny. Jan Paweł II mianował go biskupem Eischätten, a w roku 2000 również biskupem sił zbrojnych. Od 2005r., dzięki Benedyktowi XVI, Water Mixa został biskupem Augsburga.

Wobec ostatnich wydarzeń, duchowny napisał list do papieża z prośbą o zwolnienie go z pełnienia obowiązku biskupa Augsburga, jak również biskupa Bundeswehry. Pod koniec kwietnia br. Benedykt XVI zaakceptował wniosek powołując się na jedną z klauzul Prawa Kanonicznego, która mówi o wycofaniu ze służby z powodu choroby lub innych przyczyn.

Początkowo prokuratura badała całą sprawę, a zarząd Konferencji Episkopatu Niemiec z Robertem Zollitschem na czele postanowił wysłać Mixę na przymusowy urlop. Zdaniem księży, odpoczynek ten będzie dla byłego biskupa Augsburga czasem do refleksji nad stawianymi zarzutami. Biskup przeprosił już tych, którym "przysporzył trosk", ale wielu ten sposób "zadośćuczynienia" uznaje za dalece niesatysfakcjonujący.

Jednak w piątek śledczy z Ingolstadt poinformowali, że prokuratura umorzyła wstępnie śledztwo z racji tego, że nie znaleziono dowodów świadczących o molestowaniu seksualnym nieletnich przez Mixę. Czy zatem powróci on ponownie do pełnionych uprzednio funkcji?

Poniżej zobacz przykłady, jak media niemieckie wypowiadają się w tej sprawie: