edukacja | 12.04.2013

Nowa publikacja Grupy Kopernika

autor: Alicja Kuropatwa

Ponad 10 lat temu z inicjatywy niemieckiego Polen Institut w Darmstadcie oraz Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie powstało forum dyskusyjne pod nazwą Grupa Kopernika. Od pierwszego spotkania, której moderatorami od początku po dziś dzień są prof. Dieter Bingen i dr Kazimierz Wóycicki, niemieccy i polscy eksperci rozpatrują problemy stosunków polsko-niemieckiech.

 

Wybitni historycy, politolodzy, kulturoznawcy, osobistości ze świata polityki i mediów na cyklicznych zjazdach zajmują się przede wszystkim "identyfikacją aktualnych, stałych i potencjalnych problemów w zrozumieniu i porozumieniu, różnic interesów, punktów spornych oraz konfliktów w relacjach polsko-niemieckich".

 

Patronem grupy obrano Mikołaja Kopernika, rewolucyjnego nowatora wolnego od uprzedzeń, stawiającego pytania, szukającego odpowiedzi, nie występującego wyłącznie w interesach własnego narodu, podziwianego w równym stopniu przez Niemców i PolakówEuropejczyka w pełnym tego słowa znaczeniu.

 

Projekt od samego początku finansowany jest przez Fundację Roberta Boscha. Obecnie pod redakcją Dietera Bingena i Kazimierza Wóycickiego we współpracy z Krzysztofem Ruchniewiczem ukazała się najnowszą publikacja Grupy Kopernika.

 

Zawiera ona liczne komunikaty oraz raporty z posiedzeń forum w latach 2000-2012 poruszające najbardziej aktualne, a często nawet kontrowersyjne problemy stosunków polsko-niemieckich, jak np. "Rozwiązania problemów dóbr kulturowych przeniesionych na skutek wojny w Niemczech i w Polsce", "Europejskie Centrum przeciw Wypędzeniom. Propozycja koncepcji działań", "Ukraina - partner strategiczny" i wiele innych.