edukacja | 13.09.2012

Opublikuj swój tekst w "Inter Finitimos"

autor: Alicja Kuropatwa

 

 

Muzea i wystawy w relacjach polsko-niemieckich


Muzea i wystawy od dziesięcioleci towarzyszą relacjom polsko-niemieckim, próbując je wizualizować, przybliżyć, ale też dostarczyć swego rodzaju kulturowego zaplecza dla polityki. Zachęcały do debat, ale też wywoływały liczne spory.

 

Obecnie obserwujemy wręcz w „przemyśle muzealnym” znaczny boom. Powstają nowe muzea w Polsce i Niemczech i stale przybywa kolejnych inicjatyw.Powstaje wrażenie jakiegoś pędu do wpisania niektórych tematów w krajobraz muzealny, a tym samym w pamięć zbiorową. W ostatnich kilku latach otwarto w RFN szereg ważnych instytucji wystawienniczych, które w różnym zakresie ujmują sprawy Polski i relacji polsko-niemieckich. Niektóre starsze wystawy, pokazywane w miejscach pamięci, zmodernizowano. Podobne tendencje można obserwować w Polsce. Niektóre projekty już zrealizowano, inne powstaną ostatecznie dopiero za kilka lat. Powstanie niektórych muzeów wywołuje jednak nadal pewne dyskusje, nie tylko w Polsce. Wydaje się, że najwięcej miejsca poświęcono ekspozycjom Muzeum Powstania Warszawskiego oraz projektowi Muzeum Ziem Zachodnich, które miało powstać we Wrocławiu. Także budowa gdańskiego Muzeum II wojny światowej i warszawskiego Muzeum Historii Żydów z pewnością będą wielokrotnie powracać w debatach.

 

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, najnowsze wydanie (10/2012) „Inter Finitimos – rocznika historii stosunków polsko-niemieckich”, w którym publikowane są oryginalne teksty z dziedziny historii, kulturoznawstwa i nauk pokrewnych, zostanie poświęcone dawnym projektom muzealnym i wystawom odnoszącym się do relacji polsko-niemieckich, jak i planowanym przedsięwzięciom.

 

Czy muzealny obraz sąsiada miał zbliżać, czy też realizował inne cele? Czy muzea i wystawy poprzez ich popularnonaukowy przekaz upraszczają, a czasem nawet wypaczają historię, czy stają się jednym z najważniejszych instrumentów jej popularyzacji? Jaka jest przyszłość muzeów historycznych? Czy nie wspieramy, jak określił to niegdyś jeden z polskich ministrów, budowy cmentarzy? Czy budowa takich wielkich i niejednokrotnie kosztownych przedsięwzięć ma sens w dobie Internetu i wirtualnych zasobów?

 

Zapraszamy do nadsyłania prac i wzięcia udziału w dyskusji.


Zainteresowanych autorów prosimy o uzgodnienie publikacji z Redakcją. Niezbędne wskazówki odnoszące się do sposobu przygotowania manuskryptu zostały zmieszczone na stronie internetowej: www.interfinitimos.de.


Pliki tekstowe, napisane w języku polskim lub niemieckim prosimy wysłać na adres:

opilowska@wbz.uni.wroc.pl albo infos@interfinitimos.de


Ostateczny termin nadsyłania tekstów upływa 15 grudnia 2012.