edukacja | 17.10.2016

Studia w Niemczech?

autor: Mateusz Polaczkiewicz (praktykant niemcy-online.pl)
Studia w Niemczech?
Praktykant niemcy-online.pl na własnej skórze postanowił przetestować - jak dziś w świecie otwartych granic można rozpocząć studia w Niemczech. Jak mu poszło - szukaj poniżej.
Katia, 21-letnia Niemka zaangażowana w wielu fundacjach rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Płynną polszczyzną mówi, że nawet dla niej zasady rekrutacji na studia w jej ojczystym kraju nie zawsze są zrozumiałe. "To zależy od uczelni i kierunku. Każda ma swoje zasady, jest to o wiele bardziej skomplikowane i trudne ze względu na przymus przypilnowania całej procedury samodzielnie" - mówi

Spróbujmy zatem dostać się na studia... Uniwersytet Techniczny w Dreźnie stawia jasne wymagania - na jego stronie internetowej pisze wszystko: co, jak i kiedy. Jeśli nie zdąży się na czas lub zrobi się coś źle - nie ma zmiłuj. Termin to terminy i hasło Ordnung muss sein ma tu realne przełożenie na życie.

Za zachodnią granicą praktykuje się zasadę "oddzielnych" zarezerwowanych miejsc dla obcokrajowców na studia. Jednak muszą być oni zdecydowani na przyjazd stosunkowo wcześnie. Np: DAAD ( Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) na studia doktoranckie wymaga złożenie wniosku już teraz... w listopadzie! Czyli 11 miesięcy przed rozpoczęciem doktoratu! Jednak daje 1000 euro miesięcznego stypendium, bez którego ciężko wyżyć. 

Wracając do rekrutacji na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Tu termin jest mniej rygorystyczny- na architekturę wymagany termin złożenia wniosku to 15 lipca. Jednak rejestracja takiego typu nie jest objęta żadnym programem stypendialnym.

Teraz rozpoczyna się etap przeliczania punktów dla wszystkich chętnych chcących załapać się na numerus clausus. Czyli miejsca jakimi dysponuje każdy kierunek. Jest to najważniejszy etap i znowu każda uczelnia przyznaje punkty według własnych standardów- Wolny Uniwersytet Berliński reguluje nimi wszystkie kwestie m.in: przyjmowanie imigrantów, limit miejsc, przelicznik punktowy dla obcokrajowców (Polska matura jest przeliczana z procentów na punkty w skali od 0 do 6 albo od 0 do 15). Do tego dochodzą punkty za różne formy działalności m.in: służba wojskowa, wolontariat organizacje skautowskie. Zasada ta - ograniczonej liczby miejsc na każdym z kierunków ma zapewnić wyższy poziom nauczania. Ale też motywowac dzieci już od początku szkolnej edukacji do rozwijania swoich zainteresowań i "bezinteresownej" pracy na rzecz społeczeństwa. 

"Jest to pośrednie badanie samodzielności, gdyż studia w moim kraju nie polegają na samej nauce. One uczą życia i pokazują, co to znaczy żyć. Moim zdaniem to bardzo dobre rozwiązanie, dzięki czemu młodzi ludzie są wprowadzani w dorosłość. Numerus clausus obowiązuje wszystkich - Niemców i obcokrajowców. Przechodzą przez to wszyscy kandydaci- niezależnie od narodowości" Tak komentuje to moja koleżanka z Niemiec.

Oprócz tych wszystkich procedur dochodzi również znajomość języka niemieckiego. Jeśli decydujemy się na studia w języku niemieckim to będziemy musieli zdać egzamin DSH Deutsche Sprache fuer Hochschule, albo posiadać dyplom Goethe Institut. Osoby kończące szkołę niemiecką nie potrzebują żadnych dodatkowych zaświadczeń. W Niemczech jest organizowanych wiele kursów językowych przed jak i w trakcie studiów, więc nauka języka dla chcących nie stanowi w tym kraju żadnego problemu. Wiele osób wyjeżdża do Niemiec na studia Erasmus, szlifuje język, zdaje DSH i kończy studia już za Odra. Po za tym najlepszą nauką języka jest pobyt w danym kraju.