Kontakt

Uniwersytet Wrocławski
Centrum Studiów Niemieckich
i Europejskich im. Willy'ego Brandta

ul. Strażnicza 1-3
PL-50-206 Wrocław

tel.: 48-71-357 95 01
faks: 48-71-327 93 61
e-mail: wbz@uni.wroc.pl

Formularz kontaktowy

Siedziba redakcji