kultura | 23.09.2019

Historia do (prze)myślenia

autor: Andrzej Dębski (filmoznawca CSNiE)
Historia do (prze)myślenia
W 2019 roku przypada 80. rocznica niemieckiej agresji na Polskę i jednocześnie wybuchu II wojny światowej, która była najmroczniejszym rozdziałem w historii Europy. Ale w 2019 roku przypada też 30. rocznica roku 1989 – przełomowego dla Europy, bowiem upadek komunizmu, demokratyczne przemiany w krajach środkowoeuropejskich oraz zburzenie muru berlińskiego doprowadziły do przezwyciężenia jej powojennego podziału.
Jak ten niezwykły rewolucyjny czas wyglądał w kinie - jak dziś wyglądają Niemcy na dużym ekranie - to idea, która przyświeca twórcom przeglądu kina, który będzie trwał we Wrocławiu w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im Willy'ego Brandta.

Obydwa wydarzenia - wojna 1939 roku i przełom 1989 są głęboko zakorzenione w polsko-niemieckiej wspólnocie losów. Stanowią także szczególną okazję do refleksji i podejmowania rocznicowych inicjatyw ponad granicami, nie tylko na płaszczyźnie politycznej, ale przed wszystkim na poziomie społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy na cykl filmowy „1939–1989–2019. Historia do (prze)myślenia”, który w czterech odsłonach odnosi się do II wojny światowej i jej skutków, przełomu 1989 roku oraz współczesności w kontekście relacji polsko-niemieckich. Zaprezentowanych zostanie pięć filmów, zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych, niemieckich oraz w koprodukcji polsko-niemieckiej, po których odbędą się dyskusje z udziałem historyków, filmoznawców i animatorów działań kulturalnych w zakresie współpracy międzynarodowej, zwłaszcza polsko-niemieckiej.

Każdy z filmów będziemy zapowiadać na portalu niemcy-online.pl!

Filmy, może poza Królikiem po berlińsku, są polskiemu widzowi raczej mało znane i już z tego powodu warte zobaczenia, niemniej będą one (tylko i aż) wprowadzeniem do dalszej dyskusji, wyznaczonych przez tematy kolejnych spotkań: Pamięć o wojnie a współczesne relacje polsko-niemieckie; Ruch oporu podczas wojny i Krąg z Krzyżowej; Opozycja w Polsce i NRD oraz przełom 1989 roku; Współczesny neonazizm. Na ekranie ukazane zostaną polskie i niemieckie pokolenia „babć i dziadków” oraz „wnucząt” (Zimowy ojciec); Freya von Moltke z Krzyżowej, słynnej ze spotkań antyhitlerowskiej opozycji podczas wojny i Mszy Pojednania w 1989 roku (Freya – miłość w czasach oporu); króliki będące alegorią życia ludzi w okresie komunizmu (Królik po berlińsku); opozycjoniści polscy i enerdowscy w latach 70. i 80. (Uczcie się Polski, Opozycja w NRD i Solidarność); współcześni neonaziści we wschodnich Niemczech (Combat girls. Krew i honor) – ten ostatni film wprawdzie ukazuje niemieckie milieu, ale neonazizm to zjawisko znane przecież i w Polsce, więc wydźwięk filmu jest znacznie szerszy.

Cykl filmowy skierowany jest do wszystkich zainteresowanych relacjami polsko-niemieckimi, a zwłaszcza do przedstawicieli młodszego pokolenia, które chce lepiej poznać tę problematykę i od którego w sporej mierze będzie zależeć przyszłość tych relacji.

Pierwsze spotkanie już 1 października 2019 roku. Szczegółów szukaj na bieżąco w naszym dziale Audio\Video na dole strony!