społeczeństwo | 03.06.2020

Barometr Polska-Niemcy 2020

autor: Marek Zoellner
Barometr Polska-Niemcy 2020
Sąsiedztwo z historią w tle: spojrzenia przez granice - publikacja Instytutu Spraw Publicznych.


Sąsiedztwo z historią w tle:spojrzenia przez granice Barometr Polska-Niemcy 2020
Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada


Sondaż opinii publicznej w Polsce i Niemczech na temat wzajemnego postrzegania się obu społeczeństw przeprowadzony został na początku 2020 roku. Całą publikację można pobrać TUTAJ.

Poniżej cytujemy niektóre "główne wnioski", jakie w niej zawarto.

• Prawie jedna trzecia (30%) skojarzeń badanych Polaków z Niemcami jest związana z tematyką wojenną – od 2016 roku odsetek tych skojarzeń wzrasta (z 21%). Hasła opisujące Niemcy jako kraj silnej gospodarki i dobrobytu stanowią 14% asocjacji respondentów z Polski, a 7% wiąże się z kulturą, turystyką i językiem. Tymczasem po niemieckiej stronie właśnie ta grupa skojarzeń z Polską jest najliczniejsza (29%), a skojarzenia związane z historią zajmują 7%. Rzadziej niż w ostatnich latach Niemcy wiążą Polaków z przestępczością i nieporządkiem (4%).

• Odsetek pozytywnych opinii o Niemczech jako kraju (gospodarka, funkcjonowanie państwa) spadł w Polsce w porównaniu z 2018 rokiem, ale nie wzrósł jednocześnie odsetek ocen negatywnych. Więcej Polaków wystawia za to oceny ambiwalentne. Obraz Niemiec jest jednocześnie lepszy niż obraz własnego kraju w oczach Polaków. W tym drugim wypadku opinie Polaków są bardzo podzielone i związane z ich preferencjami politycznymi.

• Niemieccy badani oceniają Polskę jako kraj lepiej niż w 2018 roku (kiedy zanotowano regres ocen pozytywnych), ale nadal około połowy Niemców nie ma opinii lub ma ambiwalentne opinie o Polsce (odpowiedzi „ani tak, ani nie” na pytania o demokratyczny system rządów, wolne media, korupcję czy biurokrację). Niemieckie oceny o własnym państwie są zdecydowanie pozytywne.

• Po raz pierwszy od początku badań w 2000 roku większy odsetek Niemców deklaruje sympatię do Polaków (55%) niż odsetek Polaków do Niemców (42%). Spadek sympatii do Niemców nie przekłada się wprost na wzrost deklarowanej niechęci. Polscy badani częściej niż do tej pory wybierają odpowiedź ze środka skali, neutralną. W 2020 roku Polacy deklarowali mniejszą sympatię w stosunku do wszystkich objętych badaniem narodów (na przykład: Amerykanie – 56%, Brytyjczycy – 50%, Francuzi – 46%, Ukraińcy – 35%, Rosjanie – 27%). Po stronie niemieckiej sympatia do Polaków jest obecnie na tym samym poziomie co do Brytyjczyków (55%) i wyprzedza sympatię do Amerykanów (50%), Rosjan (35%) i Turków (34%), ustępując jedynie niemieckiej sympatii do Francuzów (68%).

• Zarówno Niemcy, jak i Polacy deklarują w ogromnej większości (średnio około 80%) aprobatę dla udziału obywateli drugiego państwa w różnych wymiarach życia społecznego: jako sąsiadów, pracowników czy przełożonych. Jedynie niewielki odsetek badanych nie aprobuje obecności przedstawicieli drugiego narodu we wszystkich wymiarach objętych badaniem lub w większości tych wymiarów. 6 Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada

• Relacje polsko-niemieckie uznaje za dobre 72% Polaków oraz 55% Niemców, a za złe –14% Polaków i 25% Niemców. Po polskiej stronie nastąpiła więc poprawa, po niemieckiej wahania są niewielkie, a co piąty badany nie ma zdania na ten temat (20%).  Badani uznający stan relacji polsko-niemieckich za dobry jako przyczynę wskazują przede wszystkim wspólne interesy gospodarcze (40% Polaków i 51% Niemców), a na drugim miejscu przywołują działania własnego rządu (29% Polaków – polskiego, 23% Niemców – niemieckiego).


o autorze

Marek Zoellner

Marek Zoellner

filolog, specjalista od nowych technologii, wieloletni dziennikarz dolnośląskiej prasy codziennej i wydawca portali internetowych

Inne artykuły

społeczeństwo

Rośnie liczba elektrycznych rowerów

społeczeństwo

Powrót do szkoły

społeczeństwo

Ponad milion rodzin mniej

społeczeństwo

O piciu i paleniu

społeczeństwo

Ranking wpływu państw UE

społeczeństwo

Wakacyjna zmiana planów

społeczeństwo

Kiedy Niemcy wyjdą z domów?

społeczeństwo

Co Niemcy kupują na Walentynki?

społeczeństwo

​Najpopularniejsze imiona 2019

społeczeństwo

Niemieckie mury - REPORTAŻ