informacje | 19.03.2020

Czynne przejścia graniczne z Polską

autor: Marek Zoellner
Czynne przejścia graniczne z Polską
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy (18.03.2020, godz. 09.00) w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu wjazd z Niemiec do Polski możliwy jest wyłącznie przez niżej wymienione przejścia graniczne:
fot. Mateusz War. / Wikimedia CommonsCC BY-SA 3.0

Przejścia graniczne dla pojazdów mechanicznych:

- Jędrzychowice - Hennersdorf
- Olszyna - Forst
- Świecko - Frankfurt
- Gubin – Guben (tylko samochody osobowe i autobusy)
- Słubice - Frankfurt /Oder/ (tylko samochody osobowe i autobusy)
- Kostrzyń n. Odrą – Küstrin (tylko samochody ciężarowe do 7,5 t)
- Zgorzelec-Görlitz (faktycznie tylko samochody osobowe)

Czas przekroczenia granicy oszacowany na dzień 19 marca wynosił od 2,5 do 15 godzin w zależności od przejścia. Oto informacje Straży Granicznej:

- Jędrzychowice - 6 godzin
- Świecko - 6 godzin
- Olszyna - 15 godzin
- Kołbaskowo - 8 godzin
- Gubin - 10 godzin
- Słubice - 2,5 godziny
- Kostrzyn nad Odrą - 4 godziny

Przejścia graniczne dla pieszych i rowerzystów:

- Gubin - Guben
- Słubice - Frankfurt (Oder)
- Kostrzyń n. Odrą – Küstrin
- Zgorzelec-Görlitz

Do Polski będą mogli wjechać jedynie: 
 
  • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką, 
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, 
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin, 
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35); 
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów. 


o autorze

Marek Zoellner

Marek Zoellner

filolog, specjalista od nowych technologii, wieloletni dziennikarz dolnośląskiej prasy codziennej i wydawca portali internetowych

Inne artykuły

informacje

Oto najmniejsze gminy

informacje

​Centrum Hamburga bez aut

informacje

Piwo przegrywa z wirusem

informacje

Wraca "Pociąg do Kultury”

informacje

Kontrole przedłużone

informacje

Lekcje niemieckiego za darmo

informacje

Wjazd do Niemiec z Polski nadal możliwy

informacje

Za tanio?

informacje

Dzik jest zły

informacje

Greta vs. DB