informacje | 25.09.2009

Linki

autor: Administrator


PLACÓWKI NAUKOWE I BADAWCZE,

www.wbz.uni.wroc.pl - Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta. Ośrodek zajmujący się stosunkami polsko-niemieckimi.

www.osw.waw.pl Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Celem Ośrodka jest monitorowanie oraz analiza politycznej, ekonomicznej i społecznej sytuacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach oraz na Kaukazie i w Azji Centralnej

www.dhi.waw.pl - Niemiecki Instytut Historyczny. Zadaniem instytutu jest badanie, opisywanie i porównywanie historii Polski i Niemiec. 

http://www.daad.pl/pl/index.html - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - Stypendia i wspieranie pracy naukowej studentów i młodych naukowców zajmujących się tematyką niemcoznawczą.

http://www.natolin.edu.pl/ - Europäisches Zentrum Natolin - Centrum Europejskie Natolin  - Centrum badawcze i edukacyjne zajmujące się integracją europejską. 

http://www.euv-frankfurt-o.de/ - Europa-Universität Viadrina Frankfurt nad Odrą - Polsko-niemiecki Uniwersytet Europejski, więcej na temat niemieckich uniwersytetów znajdziesz na następnej stronie działu Linki.

http://www.iz.poznan.pl/ - Instytut Zachodni w Poznaniu - Instytut Badawczy zajmujący się międzynarodowymi relacjami w Europie - punkt ciężkości: Niemcy.  

http://www.sddr.org/pl/witamy.html - Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie - Szkoła Prawa Niemieckiego oferuje studentom możliwość zapoznania się z systemem prawnym Niemiec oraz jego powiązania z wspólnotowym prawem europejskim.

http://www.prawo.ug.gda.pl/index.php?id=1&p=167 - Szkoła Prawa Niemieckiego w Gdańsku.  

http://www.rewi.hu-berlin.de/jura/koop/dprs/ - Szkoła Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Wrocławskiego i Humboldtów w Berlinie

http://www.spn.wpia.uw.edu.pl/pl/index.php - Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim

http://www.prawo.amu.edu.pl/index.php - Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Poznańskim  

http://www.frse.org.pl/ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - unijne stypendia typu Comenius, Sokrates i Leonardo, programy badawcze  

http://www.panberlin.de/ - Centrum Badań Historycznych w Berlinie jest pierwszą placówką naukowo-badawczą Polskiej Akademii Nauk za granicą. Głównym zadaniem Centrum jest badanie historycznych i współczesnych aspektów stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim.

http://www.polnischekultur.de/ - Instytut Polski w Berlinie i jego filia w Lipsku - polskie imprezy kulturalne w Niemczech

http://www.deutsches-polen-institut.de/ - Instytut Polski w Darmstadt

 

STRONY NIEMCOZNAWCZE 

http://www.Berlin-Polska.de  - portal informacyjny o Berlinie

http://www.pol-niem.pl/ - Portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat wydarzeń polsko-niemieckich. 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/ - Tatsachen über Deutschland - Fakty na temat Niemiec - dane statystyczne/liczby/historia

PARTNERSKIE STRONY POLSKOZNAWCZE:

www.virtualpolen.de działa od 10 lat. Dziś należy do najbardziej znanych stron internetowych na temat Polski w niemieckim obszarze językowym. Tu zamieszczono szerokie informacje na temat Polski  (wiadomości, historia, kalendarium, inf. turystyczne i urlopowe itp.). Odwiedzający znajdą tu informacje na temat polskich wydarzeń kulturalnych w Niemczech i rozgłośni radiowych nadających po polsku w Niemczech. Codziennie 2,5 tysiąca odsłon i przeszło tysiąc odwiedzających.

na kolejnych stronach linki do:

NIEMIECKIE UNIWERSYTETY (miasto - nazwa polska: nazwa niemiecka, rodzaj placówki, link)

Achen - Akwizgran Politechnika: Technische Hochschule Aachen - http://www-zhv.rwth-aachen.de/index.html

Augsburg - Uniwersytet Auggsburg: Universität Augsburg http://www.uni-augsburg.de/

Bamberg - Uniwersytet Bamberg: Otto-Friedrich-Universität Bamberg http://www.uni-bamberg.de/

Bayreuth - Uniwersytet Bayreuth: Universität Bayreuth http://www.uni-bayreuth.de/

Berlin - Wolny Uniwersytet Berlin: Freie Universität Berlin http://www.fu-berlin.de/

Berlin - Uniwersytet Humboldtów Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin http://www.hu-berlin.de/

Berlin - Berlin Politechnika: Technische Universität Berlin http://www.tu-berlin.de/

Bielefeld - Bilefeld Uniwersytet: Universität Bielefeld http://www.uni-bielefeld.de/

Bochum - Bochum Uniwersytet: Ruhr-Universität Bochum http://www.ruhr-uni-bochum.de/

Bonn - Reński Uniwersytet Frydrycha-Wilhelma Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn http://www.uni-bonn.de/

Braunschweig - Politechnika Karola-Wilhelma Braunschweig: Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig http://www.tu-braunschweig.de/

Bremen - Brema Uniwersytet: Universität Bremen http://www.uni-bremen.de/

Chemnitz - Kamienica Saska Politechnika: Technische Universität Chemnitz http://www.tu-chemnitz.de/

Clausthal - Politechnika Clausthal: Technische Universität Clausthal http://www.tu-clausthal.de/

Cottbus - Brandenburska Politechnika Chociebuż: Brandenburgische Technische Universität Cottbus http://www.tu-cottbus.de/cms/

Darmstadt - Politechnika Darmstadt: Technische Universität Darmstadt http://www.tu-darmstadt.de/

Dortmund - Dortmund Uniwersytet: Universität Dortmund http://www.uni-dortmund.de/web/de/index.html

Dresden - Politechnika Drezdeńska: Technische Universität Dresden http://tu-dresden.de/

Düsseldorf - Uniwersytet Heinricha Heinego Dusseldorfie: Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf http://www.uni-duesseldorf.de/

Eichstätt-Ingolstadt - Katolicki Uniwersytet Eichstaett-Ingolstadt: Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt http://www.ku-eichstaett.de/

Erfurt - Uniwersytet Erfurt: Universität Erfurt http://www.uni-erfurt.de/

Erlangen-Nürnberg - Norymberski Uniwersytet Fryderyka-Aleksandra w Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg http://www.uni-erlangen.de/

Duisburg-Essen - Uniwersytet Duisburg/Essen: Universität Duisburg-Essen http://www.uni-duisburg-essen.de/

Flensburg - Uniwersytet Flensburg:  Universität Flensburg http://www.uni-flensburg.de/

Frankfurt am Main - Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethe Frankfurt nad Menem: Johann Wolfgang Goethe-Universität http://www.uni-frankfurt.de/

Frankfurt (Oder) - Europejski Uniwersytet Viadrina Frankfurt nad Odrą: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) http://www.euv-frankfurt-o.de/

Freiberg - Politechnika Freiberg: Technische Universität Bergakademie Freiberg http://www.tu-freiberg.de/

Freiburg - Uniwersytet Alberta-Ludwika Fryburg Bryzgowijski: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau http://www.uni-freiburg.de/

Gießen - Uniwersytet Justusa Liebiega Giessen: Justus-Liebig-Universität Gießen http://www.uni-giessen.de/uni/

Göttingen - Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze: Georg-August-Universität Göttingen http://www.uni-goettingen.de/

Greifswald - Uniwersytet Ernsta-Moritza Arndta Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald http://www.uni-greifswald.de/

Hagen - Uniwersytet Eksternistyczny Hagen: Fern Universität in Hagen http://www.fernuni-hagen.de/

Halle-Wittenberg - Uniwersytet Marcina Lutra w Halle/Wirtemberga: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg http://www.uni-halle.de/

Hamburg - Uniwersytet Hamburg: Universität Hamburg http://www.uni-hamburg.de/

Hamburg - Wyższa Uczelnia Wojskowa im Helmuta Schmidta: Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr ttp://www.hsu-hh.de/hsu/

Hannover - Akademia Medyczna Hannover:  Medizinische Hochschule Hannover (MHH) http://www.mh-hannover.de/

Hannover - Uniwersytet Hannover: Universität Hannover http://www.uni-hannover.de/de/

Heidelberg - Uniwersytet Ruprechta-Karla Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg http://www.uni-heidelberg.de/

Hohenheim - Uniwersytet Hohenheim:  Universität Hohenheim http://www.uni-hohenheim.de/

Ilmenau - Politechnika Illmenau: Technische Universität Ilmenau http://www.tu-ilmenau.de/

Jena - Uniwersytet Fryderyka Schillera Jena: Friedrich-Schiller-Universität Jena http://www.uni-jena.de/

Kaiserslautern - Politechnika Keiserslautern: Technische Universität Kaiserslautern http://www.uni-kl.de/

Karlsruhe - Uniwersytet Fryderycjański Karlsruhe: Universität Fridericiana zu Karlsruhe http://www.uni-karlsruhe.de/

Kassel - Uniwersytet Kassel: Universität Kassel http://www.uni-kassel.de/

Kiel - Krystiana-Alberta Uniwersytet Kilonia: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel http://www.uni-kiel.de/

Koblenz-Landau - Koblencja/Landau Uniwersytet: Universität Koblenz-Landau http://www.uni-koblenz-landau.de/

Köln - Kolonia Uniwersytet: Universität zu Köln http://www.uni-koeln.de/

Köln DSHS - Niemiecka Akademia Wychowania Fizycznego Kolonia: Deutsche Sporthochschule Köln http://www.dshs-koeln.de/

Konstanz - Uniwersytet Konstancja: Universität Konstanz http://www.uni-konstanz.de/

Leipzig - Uniwersytet Lipsk: Universität Leipzig http://www.uni-leipzig.de/

Ludwigsburg - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Ludwigsburg: Pädagogische Hochschule Ludwigsburg http://www.ph-ludwigsburg.de/

Lübeck - Uniwersytet Lubeka: Universität zu Lübeck http://www.uni-luebeck.de/

Lüneburg - Uniwersytet Luneburski: Universität Lüneburg http://www.uni-lueneburg.de/

Magdeburg - Uniwersytet Ottona von Guericke Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg http://www.uni-magdeburg.de/

Mainz - Uniwersytet Jana Gutenberga Moguncja: Johannes Gutenberg-Universität Mainz http://www.uni-mainz.de/

Mannheim - Uniwersytet Mannheim: Universität Mannheim http://www.uni-mannheim.de/

Marburg - Uniwersytet Philippsa Marburg: Philipps-Universität Marburg http://www.uni-marburg.de/

München - Ludwika-Maksymiliana Uniwersytet Monachium: Ludwig-Maximilians-Universität München http://www.uni-muenchen.de/

München - Politechnika Monachijska: Technische Universität München http://www.tum.de/

Münster - Westfalski Uniwersytet Wilhelma Monaster: Westfälische Wilhelms-Universität Münster http://www.uni-muenster.de/

Oldenburg - Uniwersytet Karla von Ossietzky'ego Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg http://www.uni-oldenburg.de/

Osnabrück - Uniwersytet Osnabrueck: Universität Osnabrück http://www.uni-osnabrueck.de/

Paderborn - Uniwersytat Paderborn: Universität Paderborn http://www.uni-paderborn.de/

Passau - Uniwersytet Pasawa: Universität Passau http://www.uni-passau.de/

Potsdam - Uniwersytet Poczdamski: Universität Potsdam http://www.uni-potsdam.de/

Regensburg - Uniwersytet Regensburg: Universität Regensburg http://www.uni-regensburg.de/

Rostock - Uniwersytet Rostock: Universität Rostock http://www.uni-rostock.de/

Saarbrücken - Uniwersytet Kraju Saary: Universität des Saarlandes http://www.uni-saarland.de/en

Siegen - Uniwersytet Siegen: Universität Siegen http://www.uni-siegen.de/

Stuttgart - Uniwersytet Stuttgarcki: Universität Stuttgart http://www.uni-stuttgart.de/

Trier - Uniwersytet w Trewirze: Universität Trier http://www.uni-trier.de/

Tübingen - Uniwersytet Eberharda-Karla Tybinga: Eberhard-Karls-Universität Tübingen http://www.uni-tuebingen.de/

Ulm - Uniwersytet Ulm: Universität Ulm http://www.uni-ulm.de/

Weimar - Uniwersytet Bauhausu Weimar: Bauhaus-Universität Weimar http://www.uni-weimar.de/cms/

Würzburg - Bawarski Uniwersytet Juliusza-Maksymiliana Wuerzburg: Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg http://www.uni-wuerzburg.de/

Wuppertal - Uniwersytet Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal http://www.uni-wuppertal.de/index-js.html
na następnej stronie:

- ważniejsze niemieckie ministerstwa


 

MINISTERSTWA

Urząd Kanclerski - Bundeskanzleramt - http://www.bundesregierung.de/

Ministerstwo Federalne Pracy i Spraw Socjalnych - Bundesministerium für Arbeit und Soziales http://www.bmas.bund.de

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Auswärtiges Amt http://www.auswaertiges-amt.de

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Bundesministerium des Innern http://www.bmi.bund.de

Ministerstwo Sprawiedliwości - Bundesministerium der Justiz http://www.bmj.bund.de

Ministerstwo Finansów - Bundesministerium der Finanzen http://www.bundesfinanzministerium.de

Ministerstwo Gospodarki i Technologii - Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie http://www.bmwi.de

Ministerstwo Rolnictwa - Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz http://www.verbraucherministerium.de/

Ministerstwo Obrony - Bundesministerium der Verteidigung http://www.bmvg.de

Ministerstwo Rodziny - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend http://www.bmfsfj.de

Ministerstwo Zdrowia - Bundesministerium für Gesundheit http://www.bmg.bund.de

Ministerstwo Infrastruktury - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung http://www.bmvbs.de

Ministerstwo Środowiska - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit http://www.bmu.de

Ministerstwo Edukacji i Rozwoju - Bundesministerium für Bildung und Forschung http://www.bmbf.de

Ministerstwo Współpracy Gospodarki i Rozwoju Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung http://www.bmz.de