konkurs | 23.03.2010

Pieniądze dla humanistów - granty

autor: Witold Gnauck

Współpracujesz lub chcesz współpracować ze studentami i naukowcami z Niemiec? Są dla ciebie pieniądze, wystarczy zgłosić się do konkursu.  

Witold Gnauck (dyrektor wykonawczy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki)

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) ogłosiła nowy konkurs. Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty powinny być przygotowane i zrealizowane we współpracy studentów i naukowców z obu krajów.

Adresatami wsparcia są szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych Fundacja wyznaczyła po raz pierwszy cztery priorytety tematyczne:

  • Procesy europeizacji,
  • Transfer kultury i wiedzy,
  • Wielojęzyczność
  • Zmiana norm i wartości.

Postępowanie konkursowe jest dwustopniowe.

W pierwszym stopniu tego konkursu należy złożyć szkice projektów do 12 kwietnia 2010 r.

Szczegółowe informacje na temat przygotowania wniosków i formularze są dostępne w obu językach na stronach internetowych Fundacji www.pnfn.pl, www.dpws.de. Ostateczne decyzje o przyznaniu dotacji zostaną podjęte pod koniec lipca tego roku.

Projekty, które otrzymają dotację, będą mogły się rozpocząć we wrześniu 2010.

Fundacja rozpocznie kolejny konkurs prawdopodobnie w czerwcu tego roku. Ostateczne decyzje o przyznaniu dotacji w tym konkursie zostaną wówczas ogłoszone w styczniu 2011 r.