konkurs | 25.11.2009

Prestiżowy konkurs dla doktorantów i magistrantów

autor: Administrator

Napisałeś magisterium czy doktorat na temat Niemiec czy stosunków polsko-niemieckich? Twoją pracę, nad którą spędziłeś dobrych parę miesięcy lub lat przeczytają trzy osoby - Ty sam, Promotor i Recenzent, a potem będzie się kurzyć na półce? Teraz masz szansę ją opublikować i zdobyć prestiżową nagrodę Wiily'ego Brandta przyznawaną przez kolegium wybitnych profesorów.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu niemcoznawstwa. Konkurs organizuje Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Centrum jest jednostką międzywydziałową Uniwersytetu Wrocławskiego. By wesprzeć badania niemcoznawcze w Polsce i umożliwić lepszy start młodym naukowcom, Centrum postanowiło ogłosić ogólnopolski konkurs w dwóch kategoriach: najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej. W konkursie mogą brać udział absolwenci różnych kierunków studiów, którzy obronili swe prace w 2009 r.

W przypadku prac magisterskich postępowanie jest dwustopniowe: W pierwszym kroku wyłoniona będzie grupa najlepszych prac na podstawie przesłanego zgłoszenia wraz z dołączonym obszernym streszczeniem oraz opinią samodzielnego pracownika nauki. Następnie osoby, które przejdą do drugiego etapu, będą poproszone o przesłanie maszynopisu pracy. Termin nadsyłania zgłoszenia upływa pod koniec 2009 r.

Maszynopisy prac doktorskich
należy nadsyłać do końca stycznia 2010 r.

Skróty prac (do 20% objętości całej pracy) zostaną opublikowane na portalu niemcy-online.pl  

Nagrodą w konkursie będzie – oprócz symbolicznej statuetki patrona Centrum, kanclerza RFN, Willy’ego Brandta, druk pracy w jednej z prestiżowych serii wydawniczych Centrum.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2010 r., uroczyste wręczenie nagrody w maju 2010 r.

Patronat nad konkursem przejął JM Rektor UWr., prof. dr hab. Marek Bojarski.

W skład jury konkursowego wchodzą: prof. Andrzej Zawada, prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Romuald Gelles, prof. Wojciech Kunicki, prof. Hubert Orłowski, prof. Wojciech Wrzesiński, prof. Paweł Karolewski, prof. Krzysztof Ruchniewicz, prof. Marek Zybura, prof. Krzysztof Wójtowicz, prof. Robert Traba.

Zasady nadsyłania prac:

1. Prace wydrukowane i zbindowane w jednym egzemplarzu, z dołączoną płytą CD (do części jurorów będzie wysłana w wersji elektronicznej). Maszynopis i płyta po konkursie nie będą zwracane autorom

2. Do prac magisterskich proszę dołączyć obszerne (do kilku stron) streszczenie i opinię samodzielnego pracownika naukowego (np. opiekuna, promotora, recenzenta).

3. Wydruk może być dwustronny.

4. Marginesy 2,5 cm, odstęp między wierszami 1,5.

5. Jeśli autor wyrazi zgodę, maszynopis zostanie przekazany do biblioteki Centrum. Prosimy o załączenie w takim wypadku adnotacji: Zgadzam się na umieszczenie pracy w Księgozbiorze Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta.

6. Prosimy o dołączenie krótkiej informacji o sobie. 

7. Prace z dopiskiem KONKURS NA PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE prosimy wysyłać na adres:

Centrum im. W. Brandta, ul Strażnicza 1-3, PL-50-206 Wrocław.


Bliższe informacje o Centrum znajdują się na stronie domowej: www.wbz.uni.wroc.pl