konkurs | 21.10.2009

Stypendium dla studentów

autor: Administrator

Stypendium im. Fritza Sterna - to stypendium dla młodych polskich i niemieckich naukowców poruszających się na naukowym pograniczu Polski i Niemiec. Stypendium jest stosunkowo wysokie i szczególnie korzystne dla tych, którzy kończą swoje naukowe prace. Wysokość jednomiesięcznego stypendium wynosi dla magistrantów do 700 Euro, a dla doktorantów do 1000 Euro.

Krótkoterminowe stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy z Polski i Niemiec, specjalizujących się w historii i kulturoznawstwie. W 2010 roku planujemy przyznać sześć stypendiów, trzy dla magistrantów i trzy dla doktorantów.

Stypendia ustanowiła Niemiecka Fundacja Narodowa na wniosek laureata swej nagrody, historyka, prof. Fritza Sterna. Rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem stypendiów zajmie się Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z fakultetem kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą.

Preferencje:

1) Badania polskich historyków i kulturoznawców dotyczące historii Niemiec i kultury w kontekście europejskim

2) Badania stosunków miedzy Niemcami i ich sąsiadami. 

3) Badania młodych niemieckich naukowców na temat historii Wrocławia i Śląska na tle przemian europejskich.

 

Stypendia im. Fritza Sterna będą kierowane zwłaszcza do tych badaczy, którzy projekty naukowe rozwijane na macierzystych uniwersytetach w Polsce i w Niemczech chcą realizować we Wrocławiu, Frankfurcie n. Odra i Berlinie we współpracy z tamtejszymi naukowcami.

Wniosek stypendialny kierowany do Centrum Willy'ego Brandta powinien zawierać:

1) szczegółowy projekt pobytu (temat, metodologia, zakres badań, plan pobytu, maksymalnie 4 strony),
2) opinia opiekuna naukowego z macierzystej uczelni albo instytucji naukowej,
3) życiorys z danymi o znajomości języków obcych,
4) wykaz publikacji.
 
Wnioski należy składać do 31.03.2010
 
e-Mail:  wbz@uni.wroc.pl